MAS MTJ - 1
MAS MTJ - 2
MAS MTJ - 3
MAS MTJ - 4

 
 

 

Podrobné informace o realizovaných projektech, výzvách a činnosti MAS naleznete v záložkách výše.

 

Také v roce 2022 budeme pořádat PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

- bližší informace a termíny táborů naleznete:

1) v záložce výzvy OPZ č. 5 - ZDE

2) v záložce výzvy OPZ č. 7 - ZDE

 

Aktuality:

Dne 21. 7. 2022, od 14,00 hodin se koná jednání Představenstva - kancelář MAS MTJ, Třebovská č. 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánka zde.

Dne 11. 7. 2022, od 13,00 hodin se koná jednání Výběrové komise - zasedací místnost v 2. NP, Radnice, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová. Pozvánka zde.

Dne 7. 7. 2022, od 13,00 hodin se koná jednání Výběrové komise - zasedací místnost v 2. NP, Radnice, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová. Pozvánka zde.

Dne 28. 6. 2022, od 14,30 hodin se koná zasedání Partnerské schůze - zasedací místnost, MěÚ Moravská Třebová (Radnice), nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová. Pozvánka zde. 

Dne 5.5. 2022, od 9,00 hodin se koná Seminář pro příjemce dotace - 3. Výzva MAS - IROP - Rozvoj sociálních služeb, Svitavská č. 8, 571 01 Moravská Třebová.14,30 hodin  Pozvánka zde. 

Dne 28. 4. 2022, od 15,00 hodin se koná jednání Představenstva - IROP - výzva č. 5 a výzva č. 6 -kancelář MAS MTJ, Třebovská č. 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánka zde.

Dne 6.4.2022, od 15,00 hodin se koná jednání Představenstva - PRV výzva č. 6 - kancelář MAS MTJ, Třebovská č. 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánka zde.

Dne 29.3.2022, od 14,00 hodin se koná jednání Výběrové komise - IROP - výzva č. 5 a výzva č. 6 - zasedací místnost, MěÚ Moravská Třebová (Radnice), nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová. Pozvánka zde.

Dne 24.3.2022, od 15,00 hodin se koná Školení Výběrové komise - IROP - výzva č. 5 a výzva č. 6 - zasedací místnost, MěÚ Moravská Třebová (Radnice), nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová. Pozvánka zde. 

Dne 24.3.2022, od 13,00 hodin se koná jednání Výběrové komise - zasedací místnost, MěÚ Moravská Třebová (Radnice), nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová. Pozvánka zde.

Dne 21.3.2022, od 15,00 hodin se koná jednání Výběrové komise - kancelář MAS MTJ, Třebovská č. 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánka zde.

 

Ve výzvě č. 6 PRV bylo přijato celkem 27 Žádostí - seznam naleznete zde.

 

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. oznamuje, že vyhlašuje 6. Výzvu v Programu rozvoje venkova.

Termín příjmu žádostí: od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022

Pozor! Už jen 6 dní je možno podávat Žádosti v 6. Výzvě PRV !!

 

Dne 26. 1. 2022 od 15,00 hodin se uskuteční webinář pro žadatele v 6. Výzvě PRV:

Fiche 1 - Rozvoj zemědělského podnikání

Fiche 2 – Podnikání na venkově

Fiche 6 - Podpora zpracování zemědělských produktů

Pozvánka zde.

Veřejně přístupný webinář na platformě Google Meet.

Odkaz pro přihlášení a účast na semináři: ZDE

 

Dne 1. 2. 2022 od 15,00 hodin - se uskuteční webinář pro žadatele v 6. Výzvě PRV::

Fiche 7 - Občanská vybavenost na venkově

Pozvánka zde.

Veřejně přístupný webinář na platformě Google Meet.

Odkaz pro přihlášení a účast na semináři: ZDE

 

Dne 3. 2. 2022 od 15,00 hodin - se uskuteční webinář pro žadatele v 6. Výzvě PRV::

Fiche 1 - Rozvoj zemědělského podnikání

Fiche 2 – Podnikání na venkově

Fiche 6 - Podpora zpracování zemědělských produktů

Fiche 7 - Občanská vybavenost na venkově          

Pozvánka zde.            

Veřejně přístupný webinář na platformě Google Meet.

Odkaz pro přihlášení a účast na semináři: ZDE

 

 

 

 

 

Archiv aktualit:

ROK 2021

Dne 16.12.2021, od 15,00 hodin se koná Zasedání Partnerská schůze - Kulturní dům Městečko Trnávka, 56941 Městečko Trnávka. Pozvánka zde. 

Dne 9.12.2021 od 14,00 hodin se uskuteční Prezentace činnosti MAS - Staré Město 146, 569 32 Staré Město. Pozvánka zde. 

Dne 26.11.2021 od 15,00 hodin se uskuteční Seminář pro žadatele - 5. Výzva MAS MTJ - IROP - Ochrana kulturního dědicktví  - kancelář MAS MTJ, Třebovská č. 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánka zde.  

Dne 11.11.2021 od 15,00 hodin se uskuteční Seminář pro žadatele - 6. Výzva MAS MTJ - IROP - Kvalitní školství - kancelář MAS MTJ, Třebovská č. 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánka zde.  

Během měsíce září 2021 a října 2021 obdrží 30 úspěšných žadatelů z 5. výzvy PRV zvací dopis a návrh Dohody o poskytnutí dotace ze strany SZIF. V případě nejasností v pokynech kontaktujte zaměstnance MAS k bližšímu vysvětlení.

Žádáme všechny realizátory projektů, aby při každé plánované změně projektu kontaktovali zaměstnance MAS a připravili Žádost o změnu (Hlášení o změnách), aby předešli riziku neproplacení dotace.

Dne 24.6.2021 od 14,00 hodin se uskuteční Prezentace činnosti MAS, Veřejné projednání realizace SCLLD - zasedací místnost MěÚ Morav ská Třeboví, Olomoucká 2, 571 01 Moravská Třebová. Pozvánka zde. 

Dne 10.6.2021 od 14,00 hodin se uskuteční Seminář k výzvě MŠMT č. 080 - Šablony III pro zástupce základních a mateřských škol - zasedací místnost MAS MTJ, Třebovská 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánka zde. 

Dne 20. 5. 2021, od 14,00 hodin se koná jednání Představenstva - zasedací místnost Městský úřad Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko. Pozvánka zde. 

Dne 7. 5. 2021, od 15,00 hodin se koná jednání Výběrové komise - kancelář MAS MTJ, Třebovská č. 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánka zde.

Dne 11. 5. 2021, od 13,00 hodin se koná jednání Výběrové komise - zasedací místnost, MěÚ Moravská Třebová (Radnice), nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová. Pozvánka zde.

 

Dne 29.3.2021 od 15 - 16 hodin  se uskuteční Webinář pro úspěšné žadatele k 4. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova pro žadatele Fiche č. 7 - Občankská vybavenost na venkově.Webinář bude probíhat on-line. Bližší informace jste obdrželi v e-mailu.  Pozvánku naleznete zde. Odkaz k webináři: meet.google.com/mus-ujgv-ngr

Dne 29.3.2021 od 16,30 - 17,30 hodin  se uskuteční Webinář pro úspěšné žadatele k 4. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova pro žadatele Fiche č. 1 - Rozvoj zemědělského podnikání, Fiche č. 2 - Podnikání na venkově a Fiche č. 6 - Podpora zpracování zemědělských produktů. Webinář bude probíhat on-line. Bližší informace jste obdrželi v e-mailu. Pozvánku naleznete zde. Odkaz k webináři: meet.google.com/wwv-jbqw-bbw

Dne 25.3.2021 od 14,00 hodin se uskuteční Jednání Představenstva. Jednání bude probíhat on-line. Pozvánku naleznete zde. Odkaz pro přihlášení na jednání: meet.google.com/oip-mwvz-oiz

Semináře pro žadatele ve Výzvě č. 5 PRV budou vzhledem k epidemiologické situaci probíhat on-line a to ve dnech:

Pozvánku na webináře naleznete zde.
  •  9. 3. 2021 od 14 hodin – pro žadatele Fiche 2 – Podnikání na venkově.

             Veřejně přístupný webinář na platformě Google Meet.

             Odkaz pro přihlášení a účast na semináři: https://meet.google.com/…eky

 

  • 11. 3. 2021 od 15 hodin – pro žadatele Fiche 3 – Technika do lesů a Fiche 6 – Podpora zpracování zemědělských produktů.

             Veřejně přístupný webinář na platformě Google Meet.         

             Odkaz pro přihlášení a účast na semináři: https://meet.google.com/…kgz

 

  • 16. 3. 2021 od 15 hodin – pro žadatele Fiche 7 – Občanská vybavenost na venkově.

             Veřejně přístupný webinář na platformě Google Meet.         

             Odkaz pro přihlášení a účast na semináři: https://meet.google.com/…vkk

 

Výzva č. 5 PRV  - termín pro příjem žádostí je od 9. 3. 2021 do 14. 4. 2021. Veškeré iformace naleznete zde.

 

Dne 10.2.2021 od 8,00 hodin se uskuteční Seminář pro úspěšné žadatele - Výzva č. 7 OPZ Prorodinná opatření - Kancelář MAS, Třebovská č. 809, 569 43  Jevíčko. Pozvánka naleznete zde.

 

Vyhledávání: