MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Kalendář akcí

14.4.2018 7:00 - 17:00
Vandr skrz Maló Hanó
Moravská Třebová

Počasí

21.8. 04:00
dnes
Skorojasno
12°C
22.8.
zítra
Skorojasno
23°C / 11°C
23.8.
středa
Jasno
25°C / 9°C
24.8.
čtvrtek
Skorojasno
28°C / 12°C

Zdroj: Počasí Meteocentrum [w:trans]Nové okno[/w:trans].

MAS MTJ > Strategie CLLD 2014 - 2020

Strategie CLLD 2014 - 2020

 


V rámci svých aktivit vytvořila MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. strategii rozvoje, která definuje směry, jimiž by se měl náš region vydat. Naplňovat tuto strategii se pak daří díky partnerství a spolupráci aktivních jedinců a subjektů sdružených v MAS. V programovacím období 2014–2020 se objevil nový pojem používaný pro využití metody LEADER, a to Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Také jeho nástrojem je zapojení občanů na místní úrovni do hledání odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. Jsou shrnuty ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která odráží potřeby území MAS. Realizace této strategie bude financována z různých fondů – Integrovaného operačního programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OP ZAM) a Programu rozvoje venkova (PRV).

Komunitně vedený místní rozvoj neboli CLLD lze označit jako následníka metody LEADER, který byl v minulých letech efektivním nástrojem rozvoje venkova prostřednictvím MAS.


Strategie CLLD pro období 2014 - 2020 (2023)

Dne 16. 5. 2017 byla odeslána Strategie CLLD MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. na MMR ČR v rámci věcného hodnocení (II. vlna). Aktuální strategie CLLD MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. podaná do výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje včetně příloh.


 

Veřejná projednávání SCLLD v území MAS MTJ

 

Komunitní projednávání SCLLD v orgánech MAS

REKAPITULACE:

29. 2. 2016 schválení SCLLD Partnerskou schůzí MAS

výpis usnesení a prezenční listina zde
     29. 2. 2016 schválení SCLLD Partnerskou schůzí MAS
17. 2. 2016 jednání Představenstva

zápis z jednání a prezenční listina zde
 17. 2. 2016 jednání Představenstva
26. 1. 2016 Partnerská schůze

zápis ze zasedání a prezenční listina zde
 21. 1. 2016 jednání Představenstva
21. 1. 2016 jednání Představenstva

zápis z jednání a prezenční listina zde
 21. 1. 2016 jednání Představenstva
23. 9. 2015 Partnerská schůze

zápis ze zasedání a prezenční listina zde
 23. 9. 2015 Partnerská schůze
17. 9. 2015 jednání Představenstva

zápis z jednání a prezenční listina zde

 

 

 

22. 4. 2015 jednání Představenstva

zápis z jednání a prezenční listina zde

 

 

 

23. 2. 2015 jednání Představenstva

zápis z jednání a prezenční listina zde

 

 

 

28. 11. 2014 společné jednání Zakladatelů a ostatních členů

zápis z jednání a prezenční listina zde
 
31. 8. 2014 oznámení o zveřejnění strategie k připomínkování

text oznámení zde

 
28. 7. 2014 jednání Správní rady MAS

zápis z jednání a prezenční listina zde

 

 

 

13. 5. 2014 jednání Správní rady MAS

zápis z jednání a prezenční listina zde
 

Jednání pracovních skupin k tvorbě SCLLD

25. 2. 2016 Památky a cestovní ruch

zápis z jednání a prezenční listina zde

25. 2. 2016 Památky a cestovní ruch

16. 2. 2016 Školství

zápis z jednání a prezenční listina zde

 

 
12. 2. 2016 Podnikání a zaměstnanost

zápis z jednání a prezenční listina zde
 12. 2. 2016 Podnikání a zaměstnanost
13. 1. 2016 Zemědělství

zápis z jednání a prezenční listina zde
 13. 1. 2016 Zemědělství
13. 1. 2016 Úřad práce ČR

zápis z jednání a prezenční listina zde
 13. 1. 2016 Úřad práce ČR

27. 11. 2015 Sociální služby

zápis z jednání a prezenční listina zde

 

 

16. 11. 2015 Školství

zápis z jednání a prezenční listina zde

 

 
13. 11. 2015 Památky a cestovní ruch

zápis z jednání a prezenční listina zde
 13. 11. 2015 Památky a cestovní ruch
2. 9. 2015 Zřizovatelé a školy

zápis z jednání a prezenční listina zde
 2. 9. 2015 Zřizovatelé a školy
20. 8. 2015 Zaměstnanost

zápis z jednání a prezenční listina zde
 20. 8. 2015 Zaměstnanost
27. 7. 2015 Sociální služby + Životní prostředí

zápis z jednání a prezenční listina zde
 27. 7. 2015 Sociální služby + Životní prostředí
22. 4. 2015 Ženy

zápis z jednání a prezenční listina zde
 22. 4. 2015 Ženy

25. 10. 2014 Zaměstnanost

zápis z jednání a prezenční listina zde

 

 
25. 9. 2014 Životní prostředí

zápis z jednání a prezenční listina zde
 25. 9. 2014 Životní prostředí
18. 9. 2014 Sociální služby

zápis z jednání a prezenční listina zde
 18. 9. 2014 Sociální služby

 

Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření mezi podnikatelskými a zemědělskými subjekty

Dotazníkové šetření mezi občany

Dotazníkové šetření mezi ženami

Dotazníkové šetření mezi obcemi

Dotazníkové šetření mezi NNO

 

Archív

Verze SCLLD MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko zaslaná na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 7. 3. 2017 

Aktualizace k 7. 3. 2017:

 

Verze SCLLD MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko zaslaná na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 16. 2. 2017

Aktualizace k 16. 2. 2017:

 

Verze SCLLD MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko zaslaná na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 9. 8. 2016 v rámci hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

 Aktualizace k 9. 8. 2016:


Verze SCLLD MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko zaregistrovaná na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 29. 3. 2016.

  1. Implementační část

  2. Příloha č. 3 - Postup zapojení komunity

  3. Příloha č. 5 - Čestné prohlášení 

  4. Strategická část

  5. Příloha č. 1 - Finanční plán

Aktuální SCLLD MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko je ke stažení výše - Schválená strategie CLLD pro období 2014 - 2020 (2023).

 

 Pozvánky na veřejné projednávání SCLLD

Pozvánka na veřejné projednávání SCLLD

Zveme zájemce z řad veřejnosti na jednání Partnerské schůze MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Jednání se uskuteční v pondělí 29. 2. 2016 od 15:00 hodin v budově Obecního úřadu v Městečku Trnávce


Program:

1. Přivítání
2. Veřejná prezentace dokončené strategie CLLD
3. Projednání a schvální strategie CLLD
4. Diskuze s veřejností

5. Závěr

Na jednání bude prezentována a schválena aktuální verze rozvojové strategie CLLD jako podklad pro čerpání dotací z MAS MTJ.

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Pozvánka na veřejné projednávání SCLLD

Zveme členy a partnery MAS a zájemce z řad veřejnosti na veřejné komunitní projednávání rozvojové strategie CLLD.

Projednávání se uskuteční v úterý 26. 1. 2016 od 14:00 hodin na Městském úřadě v Moravské Třebové, ul. Olomoucká 2


Program:

1. Přivítání
2. Veřejné projednání strategie CLLD - prezentace
3. Diskuze s veřejností
4. Závěr

Zváni jsou všichni zájemci, kterým není lhostejná budoucnost našeho regionu

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Pozvánka na veřejné projednávání SCLLD

Zveme zástupce obcí a zájemce z řad veřejnosti na veřené komunitní projednávání pracovní verze strategické části rozvojové strategie CLLD

Projednávání se uskuteční v pondělí 14. 9. 2015 od 15:30 hodin na Městském úřadě v Moravské Třebové, ul. Olomoucká 2


Program:

1. Zahájení
2. Představení a vysvětlení pracovní verze strategické části SCLLD
3. Seznámení s aktuálním stavem možností podání SCLLD ke schválení na MMR
4. Doplnění projektů do zásobníku MAS

5. Návrhy opatření CLLD jednotlivých OP

6. Diskuze
7. Závěr

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Pozvánka na veřejné projednávání SCLLD

Zveme zástupce obcí a zájemce z řad veřejnosti na veřejné komunitní projednávání pracovní verze návrhové části rozvojové strategie CLLD.

Projednávání se uskuteční ve středu 22. 4. 2015 od 15:00 hodin na Městském úřadě v Moravské Třebové, ul. Olomoucká 2.


Program:

1. Zahájení
2. Představení a vysvětlení návrhové části SCLLD
3. Diskuze - navrhovaná témata
4. Závěr

Přijďte prodiskutovat návrhy, nápady a směr, kterým se náš region má v budoucnosti ubírat.

 

Pozvánka na veřejné projednávání SCLLD

Zveme zájemce z řad veřejnosti na veřejné komunitní projednávání k rozvojové Strategii CLLD.

Projednávání se uskuteční ve čtvrtek 25. 9. 2014 od 15:00 hodin na Městském úřadě v Moravské Třebové, T. G. Masaryka (zasedací místnost)


Program:

1. Zahájení
2. Představení analytické části
3. Diskuze a návrhy řešení problémů v oblasti Životního prostředí a odpadového hospodářství
4. Diskuze a návrhy řešení problémů v oblasti Podnikání a zaměstnanost

5. Závěr

Zváni jsou všichni zájemci, kterým není lhostejný rozvoj našeho regionu

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Pozvánka na veřejné projednávání SCLLD

Zveme zájemce z řad veřejnosti na veřejné komunitní projednávání k rozvojové Strategii CLLD.

Projednávání se uskuteční ve čtvrtek 18. 9. 2014 od 15:00 hodin v Laskavárně v Moravské Třebové.


Program:

1. Zahájení
2. Představení jednotlivých sociálních služeb v území
3. Diskuze ohledně dostatečnosti/nedostatečnosti sociálních služeb v území
4. Diskuze nad problémy stávajících sociálních služeb

5. Představení pracovní verze analytické části rozvojové strategie CLLD

6. Závěr

Zváni jsou všichni zájemci, kterým není lhostejný stav sociálních služeb v území

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Pozvánka na veřejné projednávání SCLLD

Zveme širokou veřejnost na diskuzní fórum k projednání rozvojové strategie území SCLLD a jejího dalšího nastavení.

Projednávání se uskuteční v pondělí 23. 6. 2014 od 14:00 hodin na Městském úřadě v Moravské Třebové.


Program:

1. Zahájení
2. Představení rozpracované analytické části a jejích jednotlivých okruhů
3. Nastavení strategie CLLD dle potřeb území
4. Diskuze

5. Závěr

Zváni jsou všichni zájemci, kterým není lhostejná budoucnost našeho regionu.

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Pozvánka na veřejné projednávání SCLLD

Zveme zástupce veřejného sektoru a veřejnost na projednání podkladů analytického rozboru regionu pro zpracování rozvojové strategie CLLD.

Projednávání se uskuteční ve čtvrtek 20. 2. 2014 od 16:00 hodin na Městském úřadě v Jevíčku.


Program:

1. Zahájení
2. Projednání výsledků dotazníkového šetření
3. Diskuse
4. Závěr

Zveme všechny, kteří chtějí poukázat na problematické oblasti našeho území a zapojit se do tvorby rozvojové strategie.

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Průzkum zájmu zemědělských podniků - tabulka, Metodika pro tvorbu Fichí

Přehled komunitního projednávání k tvorbě strategie CLLD

Alokace pro naši  MAS v řádku 26 - zde

 

Dne 31.8.2014 byla zveřejněna pracovní verze Strategie SCLLD 2014-2020 k připomínkovému řízení. Připomínky zasílejte e-mailem na mas.mtj@seznam.cz do 30.9.2014.

Tímto děkuji všem občanům, zástupcům různých firem, organizací, spolků,místním samosprávám, úředníkům, zaměstnancům, členům a partnerům MAS za pomoc při zpracování strategie a těším se na další spolupráci.

Přestože programové období 2014 – 2020 již běží, nachází se operační programy, ze kterých by bylo možné čerpat finanční prostředky ve fázi vzniku. S touto skutečností je spojen také fakt, že možnost čerpání dotací se tím oddaluje.

Toto období využívá naše MAS (stejně jako jiné místní akční skupiny v ČR) k přípravě tak, aby bylo možné při startu operačních programů možné začít čerpat finanční prostředky určené na rozdělení metodou CLLD (komunitně vedený místní rozvoj) okamžitě a v maximální možné míře.

Aby byla MAS  způsobilá k aplikaci metody CLLD, musí v roce 2014 splnit dvě základní podmínky:

  1. Standardizace Ministerstva zemědělství ČR - Jedná se o splnění určitých podmínek, které byly stanoveny Ministerstvem zemědělství za účelem sjednocení forem a činností místních akčních skupin v ČR. Tím by mělo dojít také ke zvýšení jejich důvěryhodnosti.
  2. Zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) - Tato strategie je základním kamenem pro stanovení základních směrů, kudy se bude rozvoj regionu ubírat a tedy také pro stanovení základních směrů podpory dotacemi metodou CLLD.                                                

Miroslava Šejnohová

Tip na výlet

Rozhledna Pastýřka Rozhledna Pastýřka

Hrdě tyčící se rozhlednu na Pastvisku (516 m.n.) projektoval Antonín Olšina, který navrhl známou dobře...

 
© 2010 - 2017 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794