MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Kalendář akcí

14.4.2018 7:00 - 17:00
Vandr skrz Maló Hanó
Moravská Třebová

Počasí

16.12. 23:00
dnes
Skorojasno
0°C
17.12.
zítra
Polojasno
3°C / 0°C
18.12.
pondělí
2°C / -2°C
19.12.
úterý
Oblačno
3°C / -1°C

Zdroj: Počasí Meteocentrum [w:trans]Nové okno[/w:trans].

MAS MTJ > Strategie CLLD 2014 - 2020

Strategie CLLD 2014 - 2020

 


V rámci svých aktivit vytvořila MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. strategii rozvoje, která definuje směry, jimiž by se měl náš region vydat. Naplňovat tuto strategii se pak daří díky partnerství a spolupráci aktivních jedinců a subjektů sdružených v MAS. V programovacím období 2014–2020 se objevil nový pojem používaný pro využití metody LEADER, a to Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Také jeho nástrojem je zapojení občanů na místní úrovni do hledání odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. Jsou shrnuty ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která odráží potřeby území MAS. Realizace této strategie bude financována z různých fondů – Integrovaného operačního programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OP ZAM) a Programu rozvoje venkova (PRV).

Komunitně vedený místní rozvoj neboli CLLD lze označit jako následníka metody LEADER, který byl v minulých letech efektivním nástrojem rozvoje venkova prostřednictvím MAS.


Strategie CLLD pro období 2014 - 2020 (2023)

Dne 16. 5. 2017 byla odeslána Strategie CLLD MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. na MMR ČR v rámci věcného hodnocení (II. vlna). Aktuální strategie CLLD MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. podaná do výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje včetně příloh.


 

Veřejná projednávání SCLLD v území MAS MTJ

 

Komunitní projednávání SCLLD v orgánech MAS

REKAPITULACE:

29. 2. 2016 schválení SCLLD Partnerskou schůzí MAS

výpis usnesení a prezenční listina zde
     29. 2. 2016 schválení SCLLD Partnerskou schůzí MAS
17. 2. 2016 jednání Představenstva

zápis z jednání a prezenční listina zde
 17. 2. 2016 jednání Představenstva
26. 1. 2016 Partnerská schůze

zápis ze zasedání a prezenční listina zde
 21. 1. 2016 jednání Představenstva
21. 1. 2016 jednání Představenstva

zápis z jednání a prezenční listina zde
 21. 1. 2016 jednání Představenstva
23. 9. 2015 Partnerská schůze

zápis ze zasedání a prezenční listina zde
 23. 9. 2015 Partnerská schůze
17. 9. 2015 jednání Představenstva

zápis z jednání a prezenční listina zde

 

 

 

22. 4. 2015 jednání Představenstva

zápis z jednání a prezenční listina zde

 

 

 

23. 2. 2015 jednání Představenstva

zápis z jednání a prezenční listina zde

 

 

 

28. 11. 2014 společné jednání Zakladatelů a ostatních členů

zápis z jednání a prezenční listina zde
 
31. 8. 2014 oznámení o zveřejnění strategie k připomínkování

text oznámení zde

 
28. 7. 2014 jednání Správní rady MAS

zápis z jednání a prezenční listina zde

 

 

 

13. 5. 2014 jednání Správní rady MAS

zápis z jednání a prezenční listina zde
 

Jednání pracovních skupin k tvorbě SCLLD

25. 2. 2016 Památky a cestovní ruch

zápis z jednání a prezenční listina zde

25. 2. 2016 Památky a cestovní ruch

16. 2. 2016 Školství

zápis z jednání a prezenční listina zde

 

 
12. 2. 2016 Podnikání a zaměstnanost

zápis z jednání a prezenční listina zde
 12. 2. 2016 Podnikání a zaměstnanost
13. 1. 2016 Zemědělství

zápis z jednání a prezenční listina zde
 13. 1. 2016 Zemědělství
13. 1. 2016 Úřad práce ČR

zápis z jednání a prezenční listina zde
 13. 1. 2016 Úřad práce ČR

27. 11. 2015 Sociální služby

zápis z jednání a prezenční listina zde

 

 

16. 11. 2015 Školství

zápis z jednání a prezenční listina zde

 

 
13. 11. 2015 Památky a cestovní ruch

zápis z jednání a prezenční listina zde
 13. 11. 2015 Památky a cestovní ruch
2. 9. 2015 Zřizovatelé a školy

zápis z jednání a prezenční listina zde
 2. 9. 2015 Zřizovatelé a školy
20. 8. 2015 Zaměstnanost

zápis z jednání a prezenční listina zde
 20. 8. 2015 Zaměstnanost
27. 7. 2015 Sociální služby + Životní prostředí

zápis z jednání a prezenční listina zde
 27. 7. 2015 Sociální služby + Životní prostředí
22. 4. 2015 Ženy

zápis z jednání a prezenční listina zde
 22. 4. 2015 Ženy

25. 10. 2014 Zaměstnanost

zápis z jednání a prezenční listina zde

 

 
25. 9. 2014 Životní prostředí

zápis z jednání a prezenční listina zde
 25. 9. 2014 Životní prostředí
18. 9. 2014 Sociální služby

zápis z jednání a prezenční listina zde
 18. 9. 2014 Sociální služby

 

Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření mezi podnikatelskými a zemědělskými subjekty

Dotazníkové šetření mezi občany

Dotazníkové šetření mezi ženami

Dotazníkové šetření mezi obcemi

Dotazníkové šetření mezi NNO

 

Archív

Verze SCLLD MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko zaslaná na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 7. 3. 2017 

Aktualizace k 7. 3. 2017:

 

Verze SCLLD MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko zaslaná na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 16. 2. 2017

Aktualizace k 16. 2. 2017:

 

Verze SCLLD MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko zaslaná na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 9. 8. 2016 v rámci hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

 Aktualizace k 9. 8. 2016:


Verze SCLLD MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko zaregistrovaná na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 29. 3. 2016.

  1. Implementační část

  2. Příloha č. 3 - Postup zapojení komunity

  3. Příloha č. 5 - Čestné prohlášení 

  4. Strategická část

  5. Příloha č. 1 - Finanční plán

Aktuální SCLLD MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko je ke stažení výše - Schválená strategie CLLD pro období 2014 - 2020 (2023).

 

 Pozvánky na veřejné projednávání SCLLD

Pozvánka na veřejné projednávání SCLLD

Zveme zájemce z řad veřejnosti na jednání Partnerské schůze MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Jednání se uskuteční v pondělí 29. 2. 2016 od 15:00 hodin v budově Obecního úřadu v Městečku Trnávce


Program:

1. Přivítání
2. Veřejná prezentace dokončené strategie CLLD
3. Projednání a schvální strategie CLLD
4. Diskuze s veřejností

5. Závěr

Na jednání bude prezentována a schválena aktuální verze rozvojové strategie CLLD jako podklad pro čerpání dotací z MAS MTJ.

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Pozvánka na veřejné projednávání SCLLD

Zveme členy a partnery MAS a zájemce z řad veřejnosti na veřejné komunitní projednávání rozvojové strategie CLLD.

Projednávání se uskuteční v úterý 26. 1. 2016 od 14:00 hodin na Městském úřadě v Moravské Třebové, ul. Olomoucká 2


Program:

1. Přivítání
2. Veřejné projednání strategie CLLD - prezentace
3. Diskuze s veřejností
4. Závěr

Zváni jsou všichni zájemci, kterým není lhostejná budoucnost našeho regionu

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Pozvánka na veřejné projednávání SCLLD

Zveme zástupce obcí a zájemce z řad veřejnosti na veřené komunitní projednávání pracovní verze strategické části rozvojové strategie CLLD

Projednávání se uskuteční v pondělí 14. 9. 2015 od 15:30 hodin na Městském úřadě v Moravské Třebové, ul. Olomoucká 2


Program:

1. Zahájení
2. Představení a vysvětlení pracovní verze strategické části SCLLD
3. Seznámení s aktuálním stavem možností podání SCLLD ke schválení na MMR
4. Doplnění projektů do zásobníku MAS

5. Návrhy opatření CLLD jednotlivých OP

6. Diskuze
7. Závěr

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Pozvánka na veřejné projednávání SCLLD

Zveme zástupce obcí a zájemce z řad veřejnosti na veřejné komunitní projednávání pracovní verze návrhové části rozvojové strategie CLLD.

Projednávání se uskuteční ve středu 22. 4. 2015 od 15:00 hodin na Městském úřadě v Moravské Třebové, ul. Olomoucká 2.


Program:

1. Zahájení
2. Představení a vysvětlení návrhové části SCLLD
3. Diskuze - navrhovaná témata
4. Závěr

Přijďte prodiskutovat návrhy, nápady a směr, kterým se náš region má v budoucnosti ubírat.

 

Pozvánka na veřejné projednávání SCLLD

Zveme zájemce z řad veřejnosti na veřejné komunitní projednávání k rozvojové Strategii CLLD.

Projednávání se uskuteční ve čtvrtek 25. 9. 2014 od 15:00 hodin na Městském úřadě v Moravské Třebové, T. G. Masaryka (zasedací místnost)


Program:

1. Zahájení
2. Představení analytické části
3. Diskuze a návrhy řešení problémů v oblasti Životního prostředí a odpadového hospodářství
4. Diskuze a návrhy řešení problémů v oblasti Podnikání a zaměstnanost

5. Závěr

Zváni jsou všichni zájemci, kterým není lhostejný rozvoj našeho regionu

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Pozvánka na veřejné projednávání SCLLD

Zveme zájemce z řad veřejnosti na veřejné komunitní projednávání k rozvojové Strategii CLLD.

Projednávání se uskuteční ve čtvrtek 18. 9. 2014 od 15:00 hodin v Laskavárně v Moravské Třebové.


Program:

1. Zahájení
2. Představení jednotlivých sociálních služeb v území
3. Diskuze ohledně dostatečnosti/nedostatečnosti sociálních služeb v území
4. Diskuze nad problémy stávajících sociálních služeb

5. Představení pracovní verze analytické části rozvojové strategie CLLD

6. Závěr

Zváni jsou všichni zájemci, kterým není lhostejný stav sociálních služeb v území

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Pozvánka na veřejné projednávání SCLLD

Zveme širokou veřejnost na diskuzní fórum k projednání rozvojové strategie území SCLLD a jejího dalšího nastavení.

Projednávání se uskuteční v pondělí 23. 6. 2014 od 14:00 hodin na Městském úřadě v Moravské Třebové.


Program:

1. Zahájení
2. Představení rozpracované analytické části a jejích jednotlivých okruhů
3. Nastavení strategie CLLD dle potřeb území
4. Diskuze

5. Závěr

Zváni jsou všichni zájemci, kterým není lhostejná budoucnost našeho regionu.

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Pozvánka na veřejné projednávání SCLLD

Zveme zástupce veřejného sektoru a veřejnost na projednání podkladů analytického rozboru regionu pro zpracování rozvojové strategie CLLD.

Projednávání se uskuteční ve čtvrtek 20. 2. 2014 od 16:00 hodin na Městském úřadě v Jevíčku.


Program:

1. Zahájení
2. Projednání výsledků dotazníkového šetření
3. Diskuse
4. Závěr

Zveme všechny, kteří chtějí poukázat na problematické oblasti našeho území a zapojit se do tvorby rozvojové strategie.

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Průzkum zájmu zemědělských podniků - tabulka, Metodika pro tvorbu Fichí

Přehled komunitního projednávání k tvorbě strategie CLLD

Alokace pro naši  MAS v řádku 26 - zde

 

Dne 31.8.2014 byla zveřejněna pracovní verze Strategie SCLLD 2014-2020 k připomínkovému řízení. Připomínky zasílejte e-mailem na mas.mtj@seznam.cz do 30.9.2014.

Tímto děkuji všem občanům, zástupcům různých firem, organizací, spolků,místním samosprávám, úředníkům, zaměstnancům, členům a partnerům MAS za pomoc při zpracování strategie a těším se na další spolupráci.

Přestože programové období 2014 – 2020 již běží, nachází se operační programy, ze kterých by bylo možné čerpat finanční prostředky ve fázi vzniku. S touto skutečností je spojen také fakt, že možnost čerpání dotací se tím oddaluje.

Toto období využívá naše MAS (stejně jako jiné místní akční skupiny v ČR) k přípravě tak, aby bylo možné při startu operačních programů možné začít čerpat finanční prostředky určené na rozdělení metodou CLLD (komunitně vedený místní rozvoj) okamžitě a v maximální možné míře.

Aby byla MAS  způsobilá k aplikaci metody CLLD, musí v roce 2014 splnit dvě základní podmínky:

  1. Standardizace Ministerstva zemědělství ČR - Jedná se o splnění určitých podmínek, které byly stanoveny Ministerstvem zemědělství za účelem sjednocení forem a činností místních akčních skupin v ČR. Tím by mělo dojít také ke zvýšení jejich důvěryhodnosti.
  2. Zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) - Tato strategie je základním kamenem pro stanovení základních směrů, kudy se bude rozvoj regionu ubírat a tedy také pro stanovení základních směrů podpory dotacemi metodou CLLD.                                                

Miroslava Šejnohová

Tip na výlet

Jevíčko - most "Hitlerovy dálnice" Jevíčko - most "Hitlerovy dálnice"

Pozůstatek tzv. "Hitlerovy exteritoriální" dálnice, která měla propojovat Wroclav a Vídeň. Důvod označení...

 
© 2010 - 2017 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794