.

Výzva OP VVV č. 080 – Šablony III

Dne 31. 3. 2020 byla vyhlášena výzva OP VVV č. 080 – Šablony III. Výzva má opět podpořit formou zjednodušeného vykazování školské subjekty ve zvyšování kvality vzdělávání. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, posílení personální podpory, rozvíjení digitální gramotnosti a podpora extrakurikulárních aktivit školy.

 

Oprávnění žadatelé: Mateřské školy, základní školy                                        

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2020                               

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:                                                            

  • do 29.6.2021                                                                                    Kontaktní osoba pro administraci Šablon III:             
  • do vyčerpání alokace                                                                       Veronika Tinklová, DiS., tel. 735 122 255
  • do rozhodnutí Řídícího orgánu MŠMT                                             E-mail: mas.mtj@seznam.cz, map@masmtj.cz

Celková alokace na výzvu: 2 730 mil. Kč

Minimální výše podpory: 100 000 Kč

Maximální výše podpory: 200 000 + (počet dětí/žáků x 1 500)

 

Počet dětí/žáků je k 30. 9. 2019/2020 (dle podání žádosti o podporu)

 

Přehled šablon pro MŠ:

Personální šablony:

Školní asistent

Školní speciální pedagog

Školní psycholog

Sociální pedagog

Chůva

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ

Aktivity rozvíjející ICT v MŠ

Využití ICT ve vzdělávání

Rozvojové aktivity v MŠ

Projektový den ve výuce (povinná šablona)

Projektový den mimo školu

Spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejnost

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

Přehled šablon pro ZŠ:

Personální šablony:

Školní asistent

Školní speciální pedagog

Školní psycholog

Sociální pedagog

Školní kariérový poradce

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Tandemová výuka v ZŠ

Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ

Aktivity rozvíjející ICT v MŠ

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ

Klub pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den ve výuce (povinná šablona)

Projektový den mimo školu

Spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejnost

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

MAS MTJ nabízí BEZPLATNOU projektovou podporu v oblastech:

  1. Pomoc při vyřízení elektronického podpisu.
  2. Nastavení aplikace ISKP14+, osobní konzultace „Jak pracovat v systému ISKP14+ a ESF ČR“.
  3. Konzultace potřeb škol a vysvětlení jednotlivých šablon.
  4. Podání projektové žádosti na MŠMT.
  5. Odborné poradenství při realizaci projektu.
  6. Zpracování průběžných monitorovacích zpráv, konečné monitorovací zprávy, žádosti o změnu

 

Prezentace MAS MTJ k výzvě č. 080:  naleznete ZDE

 

Užitečné odkazy:

Text výzvy: https://opvvv.msmt.cz/download/file4880.pdf

 

Přílohy výzvy:

Příloha č. 1 Indikátory: https://opvvv.msmt.cz/download/file4883.pdf

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria: https://opvvv.msmt.cz/download/file4884.pdf

Příloha č. 3 Přehled šablon: https://opvvv.msmt.cz/download/file4881.pdf

Příloha č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu: https://opvvv.msmt.cz/download/file4882.pdf

Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů: https://opvvv.msmt.cz/download/file2082.pdf

Metodický list č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů: https://opvvv.msmt.cz/download/file2984.pdf

Metodický list č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů: https://opvvv.msmt.cz/download/file4878.pdf

Kodex školy Šablony III: https://opvvv.msmt.cz/download/file4891.pdf

Pokyny pro vyplnění dotazníku: https://opvvv.msmt.cz/download/file4897.pdf

Kalkulačka indikátorů: naleznete ZDE

Seznamy MŠ a ZŠ k 30. 9. 2019: naleznete ZDE

Uživatelská příručka – Zpracování žádosti o podporu v ISKP14+ : https://opvvv.msmt.cz/download/file4942.pdf

 

Dne 10.6.2021 od 14,00 hodin se uskuteční Seminář k výzvě MŠMT č. 080 - Šablony III pro zástupce základních a mateřských škol - zasedací místnost MAS MTJ, Třebovská 809, 569 43 Jevíčko. Pozvánka zde.