Projekt spolupráce "Nezapomeňte (se) vrátit"

Partneři projektu:   Místní akční skupina Hlinecko, z.s., MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s., MAS Poličsko z.s.

Termín realizace:   21. 1. 2014 - 12. 6. 2015.
Doba udržitelnosti projektu je do 21. 1. 2019.

Celkové výdaje projektu:   1 814 800 Kč.
Projekt byl finančně podpořen z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce.

Popis projektu:
Smyslem projektu s názvem „Nezapomeňte (se) vrátit“ je nabídnout jednotlivým obcím a pracovníkům knihoven zvýšení návštěvnosti a využití knihovny nejen na výpůjčku knih, ale i k jinému novému využití knihovny. Na malých obcích může knihovna sloužit jako malé centrum a místo setkávání občanů různého věku. Smyslem projektu je vdechnout knihovnám duši, naplnit ji dětmi a občany, nejen zarytými čtenáři, kteří si vypůjčí a vrátí knihu, ale také naučit další aktivní občany používat společné prostory knihovny pro různé akce.

Do projektu se zapojilo celkem 20 knihoven z území všech zúčastněných MAS, a to následovně:

Knihovny z území

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Knihovny z území

MAS Hlinecko, z.s.

Knihovny z území

MAS Poličsko z.s.

Místní lidová knihovna v Bělé u Jevíčka Miřetice Bystré
Obecní knihovna Biskupice Mrákotín Kamenec u Poličky
Knihovna Březina Trhová Kamenice Oldřiš
Obecní knihovna Chornice Včelákov Pustá Kamenice
Obecní knihovna Jaroměřice Vojtěchov Svojanov
Městská knihovna Jevíčko Vysočina 
Obecní knihovna Městečko Trnávka  
Obecní knihovna Mladějov na Moravě  
Obecní knihovna Vrážné  
Celkem 9 Celkem 6 Celkem 5

 

Úvodní prezentace k projektu - ke stažení zde


Výstupy projektu

Projekt spolupráce má následující výstupy:

A) ŠKOLENÍ:

 • Série školení pro knihovníky a dobrovolníky v knihovnách

  Školení je zaměřené na práci knihovníků, základní manažerské a komunikační dovednosti, práce s různými skupinami občanů, organizace a pořádání různých kulturních a volnočasových aktivit pro občany a zejména pro děti. Semináře byly vedeny profesionálními knihovnicemi Mgr. Lenkou Navrátilovou a Stanislavou Kavanovou, které lze nazvat průkopnicemi komunitních knihoven u nás, protože vedou žijící a aktivní knihovny, které jednoznačně mohou být vzorem pro ostatní. První společný workshop se uskutečnil 18. ledna 2014 v Jevíčku.
  FOTOGALERIE - 1. WORKSHOP

  Další interaktivní lekce proběhly pro knihovníky a dobrovolníka každé místní akční skupiny zvlášť, každé školení se opakovalo v Poličce, Jevíčku a v obci Vysočina. První cyklus se uskutečnil v březnu, druhý v červnu, třetí v září a poslední v listopadu. Fotky z lekcí si můžete prohlédnout na tomto odkazu:
  FOTOGALERIE - ŠKOLENÍ


B) VYBAVENÍ:

 • Kromě vzdělávání knihovníků bylo nutné pomoci knihovnám vytvořit zázemí pro návštěvníky a pořádání akcí. Každá knihovna obdržela set jednotného vybavení v podobě židlí, odkládacích stolů, pojízdného stolu a koberce včetně sedacích polštářů pro děti.

                                        

 • Dále všechny zapojené knihovny mohly využít částku 12 000 Kč k zakoupení vybavení dle jejich individuálních potřeb. Knihovníci tyto finance nejčastěji utratili za společenské a deskové hry nebo elektroniku. A dále mohli vyčerpat 5 000 Kč na zakoupení výtvarných potřeb opět dle vlastního výběru.

                                         


C) PUBLIKACE: 

 • Pracovní brožura s názvem „Manuál vesnického knihovníka“ s praktickými radami jak dobře vést vesnickou knihovnu a efektivně rozvíjet aktivity knihovny, které povedou k získání vyššího počtu čtenářů a nastartování četnějšího využívání knihovny. Autorkami Manuálu jsou obě dámy, které projekt garantují po odborné stránce, paní Stanislava Kavanová a paní Mgr. Lenka Navrátilová. Manuál vesnického knihovníka si můžete stáhnout po kliknutí na následující obrázek.

                                                                             

 Listujte s knihou "Manuál vesnického knihovníka"

 

 • Komiksová brožura s názvem „Hádej knihu“, která obsahuje literární díla ztvárněná pomocí komiksu. Úkolem čtenáře je uhodnout, o jakou knihu a autora se jedná. Ke stažení po kliknutí na obrázek.
   
 
 • Omalovánky s tématy pověstí z regionu s názvem „Hádej pověsti“. Tuto publikaci si vytvořili sami návštěvníci knihoven, a jak název napovídá, obrázky v nich ztvárňují pověsti z obcí, ve kterých se nachází zapojené knihovny. Ke stažení po kliknutí na obrázek.

Listujte si omalovánky "Hádej pověst"

Závěrečná konference v Hlinsku

Závěrečné školení se uskutečnilo 11. dubna 2015 v Multifunkčním centru v Hlinsku společným workshopem. Zde zástupci jednotlivých knihoven prezentovali pořádané akce a především změny v knihovnách, které se díky projektu podařily.

Na závěr konference proběhlo slavnostní předání certifikátů všem knihovnicím, knihovníkům, dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří se s chutí a nadšením do daného projektu zapojili.