Příměstské tábory pod MAS MTJ

Registrační číslo žádosti: CZ.03.2.65/0.0/0.0/161-047/0015568

 

Doklady potřebné od realizátora příměstského tábora:

1) doklady na vybavení tábora - viz kontrolní seznam

2) přihláška dítěte - vzor zde.

3) potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce (potvrzení ze zaměstnání ) - od OBOU rodičů ! Vzor potvrzení - zde.

4) potvrzení o zaměstnání OSVČ - vzor zde + výpis z OSSZ, vzor zde.

5) Evidenční list dětí - vzor zde.

6) čestné prohlášení - od rodičů dětí, které už na táboře byli v minulých letech. Vzor čestného prohlášení - zde.

7) dohody o provedení práce - hlavní peč. osboy a pečujících osob + potvrzení platby - viz kontorlní seznam.

    Vzor Dohody - hlavní peč. osoba - zde. Vzor dohody - peč. osoby - zde.