MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

MAS MTJ > Představenstvo

Představenstvo

Představenstvo – rozhodovací orgán

  • schvaluje rozpočet MAS,
  • schvaluje uzavření a ukončení pracovně právního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci strategie CLLD,
  • schvaluje podrobnosti pro způsob hodnocení a výběr projektů, zejména výběrová kritéria pro výběrprojektů; s výjimkou obecných výběrových kritérií pro výběr projektů, neboť je tato kompetencesvěřena Partnerské schůzi,
  • schvaluje výzvy a podvýzvy k podávání žádostí o dotace a v konečné fázi výběrového řízení seznamprojektů určených k dotační podpoře tak, aby směřovaly k plnění záměrů a cílů SCLLD,
  • provádí výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhuvýběrového orgánu.


Rok 2017

2. 2. 2017 Zápis z Představenstva


Rok 2016

21. 1. 2016 Zápis z Představenstva, zde

17. 2. 2016 Zápis z Představenstva, zde

9. 12. 2016 Zápis z Představenstva, zde

Tip na výlet

Kostel Povýšení sv. Kříže Kostel Povýšení sv. Kříže

Vzácný barokní celek poutního areálu na vrcholu Kalvárie vybudovaný v letech 1712-1714 majitelem jaroměřického...

 
© 2010 - 2017 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794