OPZ

Výzva č. 7 - OPZ Prorodinná opatřeníUZAVŘENÁ

Podrobné informace a dokumenty k výzvě naleznete - zde. 

 

Výzva č. 6 - OPZ Prorodinná opatřeníUZAVŘENÁ

Podrobné informace a dokumenty k výzvě naleznete - zde. 

 

Výzva č. 5 - OPZ Prorodinná opatření - UZAVŘENÁ

Podrobné informace a dokumenty k výzvě naleznete - zde. 

 

Výzva č. 4 - OPZ Prorodinná opatření - UZAVŘENÁ

Podrobné informace a dokumenty k výzvě naleznete - zde

 

Výzva č. 3 - OPZ Sociální začleňování - Sociální služby - UZAVŘENÁ 

Podrobné informace a dokumenty k výzvě naleznete - zde

 

Výzva č. 2 - OPZ Sociální začleňování - sociální služby - UZAVŘENÁ

V termínu pro podání žádostí nebyla podaná žádná žádost.

Podrobné informace a dokumenty k výzvě naleznete - zde.

 

Výzva č. 1 - OPZ - UZAVŘENÁ

Podrobné informace a dokumenty k výzvě naleznete - zde.