MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Kalendář akcí

14.4.2018 7:00 - 17:00
Vandr skrz Maló Hanó
Moravská Třebová

Počasí

19.10. 02:16
dnes
Mlhy
11°C
20.10.
zítra
Zataženo nízkou oblačností
19°C / 10°C
21.10.
sobota
19°C / 11°C
22.10.
neděle
Slabý déšť
13°C / 12°C

Zdroj: Počasí Meteocentrum [w:trans]Nové okno[/w:trans].

MAS MTJ > MAP rozvoje vzdělávání 2016 - 2017

MAP rozvoje vzdělávání 2016 - 2017

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. je realizátorem projektu s názvem

"Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová",
registrační číslo Z.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000688.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Doba realizace projektu: květen 2016 – říjen 2017

 

Co je to MAP?

Místní akční plán (zkráceně MAP) představuje soubor aktivit zaměřených na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a školního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Celý tento proces by měl podpořit spolupráci zřizovatelů (tedy zejména obcí), škol a dalších  aktérů ve vzdělávání. To by mělo přinést vyšší vzájemnou informovanost, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místních problémů a potřeb v oblasti vzděláváni.

Na území správního obvodu ORP Moravská Třebovská se do projektu MAP zapojilo všech 25 ředitelství mateřských a základních škol, kterých se projekt bezprostředně týká.

Seznam mateřských a základních škol na území SO ORP Moravská Třebová

Se zapojením uvedených škol do projektu souhlasili také všichni zřizovatelé školských zařízení. Dále o účast v projektu projevily zájem i další subjekty v oblasti neformálního a volnočasového vzdělávání (ZUŠ, DDM, rodinná centra a další), zástupci rodičů a laická i odborná veřejnost.

 

Co lze od MAP očekávat?

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území a soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách.

Výstupem aktivit plánovaných v MAP nemusí být vždy následný projekt. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit (činností), které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé.

Výstupem MAP mohou být i plánované aktivity cílené mimo resort školství, například do oblasti sociálních služeb nebo neformálního vzdělávání, pokud je potřebné zvýšit jejich dostupnost, kvalitu nebo spolupráci v zájmu rozvoje vzdělávacího potenciálu dětí a žáků nebo poskytují například preventivně výchovné aktivity.

 

K čemu budou MAP sloužit?

MAP budou  sloužit jako nástroj pro cílení výzev z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Informace z místní úrovně budou využity jako jeden z podkladů pro vyhlašování výzev pro předkládání projektů a zpracování šablon pro školy. Hodnocení a výběr projektů ve výzvách bude probíhat standardně podle pravidel OP VVV.

MAP budou sloužit také jako nástroj pro cílení výzev z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a to ve smyslu koordinace investičních akcí a podpory řízení efektivního využití investic v území, s tím, že v IROP je soulad s MAP rozvoje vzdělávání specifickým kritériem přijatelnosti projektů. Pro intervence z IROP bude nutné doložit ze strany žadatelů nejen "soulad s MAP", ale i potřebnost a efektivitu využití v území dohodou zřizovatelů v sousedních obcích (dojezdová vzdálenost), nebo dohodou zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání.

 

 

 

Tip na výlet

Jevíčko - most "Hitlerovy dálnice" Jevíčko - most "Hitlerovy dálnice"

Pozůstatek tzv. "Hitlerovy exteritoriální" dálnice, která měla propojovat Wroclav a Vídeň. Důvod označení...

 
© 2010 - 2017 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794