MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

MAS MTJ > MAP rozvoje vzdělávání 2016 - 2017

MAP rozvoje vzdělávání 2016 - 2017

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Moravská Třebová

MAP je Místní akční plán rozvoje vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Více informací k danému projektu, zde

Seznam mateřských a základních škol na území ORP Moravská Třebová

 

Aktuálně

Zpravodaj MAP

Zpravodaj MAP č. 1

Zpravodaj MAP č. 2

 
Strategický rámec MAP
 
Strategický rámec MAP vychází z participativního procesu určování problémů, priorit a cílů v postupu stratického plánování MAP a je aktuálním zkráceným výtahem pro účely posouzení souladu projektových záměrů s prioritami MAP vzešlých z procesu dohody o prioritách. Je vždy aktuálně schválen Řídícím výborem MAP. Aktualizace Strategického rámce MAP, včetně investiční části, je možná nejdříve 6 měsíců od schválení předchozího aktualizovaného Strategického rámce MAP.

 

Strategický rámec MAP rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová, verze 1.0, schválený Řídícím výborem dne 29. 9. 2016

 

Tip na výlet

Dlouhá Loučka - hradiště Dlouhá Loučka - hradiště

Raně středověké hradiště ze 12. st., kde jsou v dnešní době dobře patrné valy kolem oválného pozemku...

 
© 2010 - 2017 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794