MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

MAS MTJ > MAP rozvoje vzdělávání 2016 - 2017

MAP rozvoje vzdělávání 2016 - 2017

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Moravská Třebová

MAP je Místní akční plán rozvoje vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Více informací k danému projektu, zde

Seznam mateřských a základních škol na území ORP Moravská Třebová

 

Aktuálně

Zpravodaj MAP

Zpravodaj MAP č. 1

Zpravodaj MAP č. 2

Zpravodaj MAP č. 3

 
Analytická část MAP
Analytická část vychází z již existujících dat pro území (data ČSÚ, ČŠI, MŠMT, jiné strategické dokumenty, dotazník pro agregované MAP, výstupy ze školních plánů, apod.). Cílem je interpretace  stávajících známých dat a nalezení shody na klíčových prioritních oblastech.
 
Analytická část MAP, verze 1.0,
schválená Řídícím výborem dne 30. 3. 2017
 
Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP vychází z participativního procesu určování problémů, priorit a cílů v postupu stratického plánování MAP a je aktuálním zkráceným výtahem pro účely posouzení souladu projektových záměrů s prioritami MAP vzešlých z procesu dohody o prioritách. Je vždy aktuálně schválen Řídícím výborem MAP. Aktualizace Strategického rámce MAP, včetně investiční části, je možná nejdříve 6 měsíců od schválení předchozího aktualizovaného Strategického rámce MAP.

Strategický rámec MAP rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová, verze 2.0, schválený Řídícím výborem dne 30. 3. 2017 

Strategický rámec MAP rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová, verze 1.0, schválený Řídícím výborem dne 29. 9. 2016

Tip na výlet

Kostel Povýšení sv. Kříže Kostel Povýšení sv. Kříže

Vzácný barokní celek poutního areálu na vrcholu Kalvárie vybudovaný v letech 1712-1714 majitelem jaroměřického...

 
© 2010 - 2017 Region Moravskotřebovska a Jevíčska & MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s
WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o.
Propojeno s informačním systémem CZeCOT Prohlášení o přístupnosti | Právní doložka | Mapa stránek | RSS Informační centrum Jevíčko, Tel.: 461 325 691 Informační centrum Moravská Třebová, Tel.: 461 315 794