Koncepční část SCLLD na období 2021 - 2027 (schválená v MAS - verze 1,0)

Zápis z Partnerské schůze ze dne 24.6.2021

Zápis z jednání Představenstva 10.6.2021

Veřejné projednání návrhu strategie 7.6.2021

Dotazníkové šetření v území

Jednání fokusních skupin