5. výzva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko - IROP - Ochrana kulturního dědictví

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 1. 11. 2020 od 4,00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 10. 12. 2021 do 23,59 hodin

 

V této výzvě MAS je jediný způsobilý žadatel dle indikativního seznamu IROP - vlastník památkového objektu "Kalvárie v Jaroměřicích".

 

Výzva č. 5/2021 IROP - Ochrana kulturního dědictví
 

 

Seznam přijatých žádostí

 

Přílohy výzvy MAS:

Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list - věcné hodnocení

Kontrolní list - Kontrola formáních náležitostí a přijatelnosti

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 55. výzva IROP ‐ KULTURNÍ DĚDICTVÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD ‐ SC 4.1. 

Veškerá pravidla a přílohy naleznete zde.

 

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 - naleznete zde.

 

Pozvánky na semináře:

Dne ............. od 15 hodin - kancelář MAS MTJ, Třebovská č. 809, 569 43  Jevíčko se uskuteční Seminář pro žadatele v rámci vyhlášené výzvy č. 5 IROP - Ochrana kulturního dědictví. Pozvánku naleznete zde.

 

 

Dne ................ od 17,30 hodin se koná jednání Výběrové komise - zasedací místnost v 2. NP, Třebovská č. 809, 569 43 Jevíčko.

Zápis z jednání Výběrové komise

 

Dne .................. od 15,00 hodin se koná jednání Představenstva - zasedací místnost MAS, Třebovská č. 809, 569 43  Jevíčko.

Zápis z jednání Představenstva