PRV - 5. Výzva

 

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. oznamuje, že vyhlašuje 5. Výzvu v Programu rozvoje venkova.

Termín vyhlášení výzvy: 

Termín příjmu žádostí: 

Termín registrace na RO SZIF

 

Průběžné informace a konzultace k projektům poskytují:

  • projektová manažerka Bc. Lenka Křenková (M: +420 737 845 436, E: mas.mtj@seznam)
  • vedoucí pracovník SCLLD Mirolava Šejnohová (M: +420 725 762 948, E: mas.mtj@seznam.cz)

 

Pozvánky na semináře  pro žadatele vrámci výzvy č. 5 PRV:

 

 

 

Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS

 

Výzva a přílohy výzvy

Výzva č. 4/2020

Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)

Pravidla PRV 19.2.1

Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace

 

 

Přehled Fichí

Fiche č. 2 - Podnikání na venkově

Dokumenty k Fichi č. 2

 

Fiche č. 3 - Technika do lesů

Dokumenty k Fichi č. 3

 

Fiche č. 6 - Podpora zpracování zemědělských produktů

Dokumenty k Fichi č. 6

 

Fiche č. 7 - Občanská vybavenost na venkově

Dokumenty k Fichi č. 7

 

Obecné příručky a přílohy pro žadatele

Jak získat přístup do Portálu Farmáře (vygenerování ŽoD a následnou registraci na RO SZIF)

Výpočet finančního zdraví

Prohlášení o zařazení podniku

Metodika pro kontrolu tvorby pracovních míst

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Metodika stanovení výdajů

Příručka pro povinnou publicitu

Práce s průřezovými přílohami v operaci 19.2.1 

 

Dokumenty MAS

Interní postupy PRV

Příloha č. 1 Etický kodex

Příloha č. 2 Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 3 Preferenční kritéria

 

Seznam podpořených projektů v CLLD v období 2014 +