2. výzva MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko - IROP - Sociální bydlení

 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 25. 10. 2018 od 8:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 26. 11. 2018 do 15:00 hodin

 

Výzva č. 1/2018 IROP - Sociální bydlení

 

Přílohy výzvy MAS:

Příloha č. 1 Kritéria Formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

 

Obecné příručky a přílohy pro žadatele:

Obecná a Specifická pravidla IROP - výzva č. 85

Postup pro podání Žádosti o podporu v MS2014+ (platné k 3.5.2018)

 
Pozvánky na semináře:

Seminář pro žadatele v rámci vyhlášené 2. výzvy MAS - IROP - Sociální bydlení - konaný 25.10.2018 v kanceláři MAS, Třebovská 809, 569 43 Jevíčko.

Seminář pro žadatele v rámci vyhlášené 2. výzvy MAS - IROP - Sociální bydlení - konaný 26.10.2018 v Charitě v Moravské Třebové, Svitavská 655/44,  571 01 Moravská Třebová.