Výzva č. 1 - OPZ Prorodinná opatření - UZAVŘENÁ

Dnem 17. 4. 2018 od 8,00 hodin je v ISKP14+ zpřístupněna výzva č. 1 Prorodinná opatření.

Text modifikované Výzvy č. 1 Prorodinná opatření - od 18. 5. 2018

 - v modifikované výzvě došlo pouze k prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí v elektronickém systému ISKP14+ do 1.6.2018 do 12,00 hodin

Text Výzvy č. 1 Prorodinná opatření - neplatná od 18. 5. 2018

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů OPZ

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 Jednací řád Výběrové komise

Příloha č. 4 Jednací řád Představenstva

Příloha č. 5 Jednací řád Kontrolní komise

Příloha č. 6 Etický kodex

Příloha č. 7 Potvrzení o kapacitě školní družiny

Příloha č. 8 - Statut obecně prospěšné společnosti

Příloha č. 9 - Jednací řád Představenstva

Příloha č. 10 - Jednací řád Výběrové komise

Příloha č. 11 - Jednací řád Kontrolní komise

Příloha č. 12 - Etický kodex

 Pozvánky na semináře

24. 4. 2018 od 8,30 hod DDM Moravská Třebová

27. 4. 2018 od 8,30 hod Třebovská 809, Jevíčko

 

Seznam přijatých žádostí

Seznam žádostí po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti

 

Dne 9.8.2018 od 13,00 hod se bude konat jednání Výběrové komise v zasedací místnosti v 1 poschodí Městského úřadu v  Moravské Třebové (Radnice).

Pozvánka na jednání Výběrobé komise - 9.8.2018

Zápis z jednání Výběrové komise - 9. 8. 2018

 

Dne 15.8.2018 od 13,30 hodin se bude konat jednání Představenstva v zasedací místnosti v 1 poschodí Městského úřadu v Moravské Třebové (Radnice).

Pozvánka na jednání Představenstva  - 15.8.2018

Zápis z Jednání Představenstva - 15. 8. 2018